Z KRZYŻEWA W ŚWIAT

         W poniedziałek, 7 października miłą niespodziankę sprawił nam absolwent naszej szkoły, Łukasz Łuniewski, obecnie student Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W swoim kalendarzu znalazł chwilę, by podzielić się z nami swoimi doświadczeniami ucznia i studenta, opowiedzieć o programie studiów rolniczych oraz przedstawić dodatkowe możliwości, jakie można wykorzystać w czasie nauki.

            Okazało się, że studia to nie tylko wykłady i czytelnia, ale również wyjazdy, praktyki zagraniczne, spotkania z przedstawicielami różnych środowisk, udział w panelach naukowych, dyskusjach, konferencjach, projektach, publikowanie artykułów w prasie, reprezentowanie środowiska studenckiego na forum publicznym, a także praca w zespołach naukowych.

            Łukasz opowiedział nam o doświadczeniach zdobytych w trakcie wyjazdu do Azerbejdżanu, gdzie miał okazję do spotkań z Azerami i Chińczykami i mógł porównać warunki gospodarki europejskiej i azjatyckiej.

            Mimo że jesteśmy dopiero w pierwszej klasie, takie spotkanie ze starszym kolegą daje nam szansę lepszego planowania przyszłości i skłania do zastanowienia się nad jak najlepszym wykorzystaniem czasu i przygotowaniem do studiów, skoro mogą nas czekać takie perspektywy…