Sukcesy uczniów

Wśród najlepszych!

       12 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W gronie 116 najlepszych uczniów szkól średnich i techników województwa podlaskiego był także uczeń naszej szkoły, Radosław Sokołowski z klasy IV o profilu technik rolnik.       Dyplomy wyróżnionym uczniom wręczał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz podlaska…

Stypendia Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego

W dni 3 wreśnia 2018 r. nasi dwaj uczniowie z najwyższą średnią ocen – powyżej 5,0 – Radosław Sokołowski i Mateusz Pęza, odbierali z rąk Starosty Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego stypendia. Chcemy wierzyć, że taki początek roku przyniesie nam równie szczęśliwe zakończenie naszej nauki i będziemy mogli odbierać świadectwa wraz z nagrodami za efekty pracy w klasie czwartej.