Sukcesy uczniów

Szkolenie pt: „Zastosowanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w rolnictwie”.

24 listopada 2021r. w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, odbyło się szkolenie pt: „Zastosowanie roślin bobowatych grubonasiennych i soi w rolnictwie”. Organizatorem szkolenia była Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krzyżewie w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU.

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Krzyżewie na wykładach w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

W dniu 15 października młodzież z klas trzecich uczestniczyła w wyjeździe do WSA w Łomży. Celem wyjazdu był udział w cyklu wykładów na temat nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, w tym rozwiązań rolnictwa precyzyjnego i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych czyli popularnych dronów.