Wycieczki szkolne i zagraniczne

OBORA I ROBOT, CZYLI… (Z KOMPUTEREM DO KROWY)

 16 lutego br. uczniowie klas pierwszych i drugich Technikum w ramach zajęć praktycznych uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym do gospodarstwa państwa Marioli i Adama Paczóskich w miejscowości Korabie w woj. mazowieckim.       Jako przyszli technicy rolnicy i technicy agrobiznesu mogliśmy obejrzeć jedną z najnowocześniejszych hodowli bydła mlecznego i porozmawiać z właścicielami o warunkach…