Dokumenty

1. Wpływ składników żywności na organizm. 

2. Fermentacja i jej skutki. Inne przemiany chemiczne żywności. 

1. Skóra – powłoka ciała. 

2.  Choroby i higiena skóry. 

3. Utrwalenie wiadomości z zakresu tkanek i skóry. 

4 Budowa i funkcje szkieletu. 

1. Inżynieria genetyczna – korzyści i zagrożenia. 2. Znaczenie badań nad DNA.