Nauczyciele

mgr Wioletta Gierłachowska

Dyrektor Szkoły

mgr Jacek Tomkiel

Wicedyrektor Szkoły

mgr Joanna Krawczuk

język polski, biblioteka

mgr inż Elżbieta Gołaszewska

przedmioty zawodowe, produkcja zwierzęca

mgr Ewa Jabłońska

przedmioty zawodowe, ekonomiczne

mgr Anna Dunaj

przedmioty zawodowe i ekonomiczne

mgr Alicja Jakun

język niemiecki

mgr Agnieszka Stypułkowska

religia

mgr Małgorzata Brzozowska

język angielski

mgr inż. Danuta Łupińska

przedmioty zawodowe, produkcja roślinna

mgr Ewa Niwińska

matematyka, informatyka

mgr Małgorzata Lipińska

pedagog szkolny

mgr Janusz Dardziński

matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne

mgr inż. Józef Gałko

przedmioty zawodowe, technika w rolnictwie

mgr Monika Płońska

przedmioty zawodowe, ekonomiczne

mgr Beata Wyszyńska-Tomkiel

historia,WOS