Nauczyciele

dr Rafał Iwan
dyrektor szkoły

Zajęcia praktyczne, Planowanie i nadzorowanie produkcji roślinnej i zwierzęcej

mgr Jacek Tomkiel

HISTORIA, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

mgr inż. Elżbieta Gołaszewska

PRZEDMIOTY ZAWODOWE, FIZYKA

mgr Ewa Jabłońska

PRZEDMIOTY ZAWODOWE : EKONOMIA

mgr Małgorzata Bałakier

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Agnieszka Stypułkowska

RELIGIA, MUZYKA

mgr inż. Danuta Łupińska

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

mgr Małgorzata Lipińska

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Janusz Dardziński

MATEMATYKA, INFORMATYKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr inż. Józef Gałko

PRZEDMIOTY ZAWODOWE: TECHNIKA W ROLNICTWIE

mgr Monika Płońska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Joanna Krawczuk

JĘZYK POLSKI, WIEDZA O KULTURZE, BIBLIOTEKA

mgr Michał Jamiołkowski

PRZEDMIOTY ZAWODOWE, NAUKA JAZDY CIĄGNIKIEM

mgr Bogusław Doroszkiewicz

JĘZYK POLSKI

mgr Andrzej Niwiński

GEOGRAFIA, WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Tadeusz Długoborski

WYCHOWAWCA W INTERNACIE