Nauczyciele

mgr Joanna Krawczuk

Dyrektor Szkoły
język polski, biblioteka

mgr Jacek Tomkiel

historia, wiedza o społeczeństwie

mgr inż Elżbieta Gołaszewska

przedmioty zawodowe, produkcja zwierzęca

mgr Ewa Jabłońska

przedmioty zawodowe, ekonomiczne

mgr Małgorzata Bałakier

język niemiecki

mgr Agnieszka Stypułkowska

religia, muzyka

mgr inż. Danuta Łupińska

przedmioty zawodowe, produkcja roślinna

mgr Małgorzata Lipińska

pedagog szkolny

mgr Janusz Dardziński

matematyka, informatyka, wychowanie fizyczne

mgr inż. Józef Gałko

przedmioty zawodowe, technika w rolnictwie

mgr Monika Płońska

przedmioty zawodowe, ekonomiczne